ĐÂY là cách mà thợ HONDA làm có giá trị, mà bán được giá cao ( cách tẩy lốc xe máy máy siêu sạch.

Thử thôi mà hay phết, mọi người thấy hay nhớ chia sẻ và cho mọi người xem nhé?

NHẬN XÉT

    Tiếp theo