Độ xe điều khiển Thường thành xe Drift điều khiển từ xa

Độ xe điều khiển Thường thành xe Drift điều khiển từ xa
- Xe này drift ác quá ae ạ ^^
Các vật dụng bạn cần:
- Tay điều khiển (tx, rx) GT3B: shorten.asia/RR8Kpj9P
- Motor 180: shorten.asia/T6Hsdv1m
- Servo
- bánh drift:
►Máy In 3D [3D Printed]: goo.gl/1RfpDj
Cảm ơn các bạn đã xem video !!!
Kết nối - Thêm bạn thêm vui
►.Facebook: goo.gl/m5DpXN
► Group: goo.gl/iCoqFu
► Xem thêm: goo.gl/FSzUnn
► Đăng Ký Kênh: goo.gl/uUQq3s

NHẬN XÉT

    Tiếp theo