រឿងកំប្លែងខ្លី / ព្រាយឆ្មា / New comedy / Preay chhma/Best comedy

👃ជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរ ជាទីគោរព និង ជាទីស្រឡាញ់ ។👃👃👃 នេះគឺជាក្រុម💜«អរុណរះថ្មី»💜។ ដោយសារតែក្រុមយើងខ្ញុំទើបតែបង្កើតថ្មី ហេតុដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា មេត្តា ខន្តី អភ័យទោសនូវរាល់កំហុសឆ្គងផងបាទ...👃👃 និងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រ និង ផ្ដល់កម្លាំងចិត្ត ទោះបីជាការសម្ដែងល្អក្ដី មិនល្អក្ដី ព្រោះថាពួកយើងនឹងខិតខំធ្វើអោយបានល្អ ។ សូមអរគុណ ។👃👃👃 👃 Hello, dear brothers and sisters This is the "New Arrival" group. Since we are just a new generation, please all of us please kindly forgive all mistakes, yes ... and all of us support and give encouragement, even though good performances are not good, because we will work hard. Thank you .

NHẬN XÉT

 1. Srey Ratanak

  Srey Ratanak

  23 giờ trước

  kak cat monster

 2. Mrr Sophea

  Mrr Sophea

  5 ngày trước

  ប្អូន

 3. Easy Mobile

  Easy Mobile

  6 ngày trước

  😘😘😘😱😱😱😢😢😢😢😢

 4. Da Vith

  Da Vith

  6 ngày trước

  ឃើញរូបនេះហើយជួយស៊េយមួយផងបងប្អូន

 5. Vichaka Kaឈ្លោះគ្នាធ្វើអីបានអីមកវិញ

  Vichaka Kaឈ្លោះគ្នាធ្វើអីបានអីមកវិញ

  6 ngày trước

  និយាយក្រវីខ្លួុនអត់សម

 6. Sarat Preab

  Sarat Preab

  7 ngày trước

 7. Chhay Rath

  Chhay Rath

  7 ngày trước

  B

 8. Bo Pha

  Bo Pha

  8 ngày trước

  🤬🤬😤😤

 9. Tang Leanghour

  Tang Leanghour

  9 ngày trước

  សុំលេខព្រាយឆ្មារមួយ

 10. On Oun

  On Oun

  9 ngày trước

  មេភូមិច្រៀងពិរោះណាស់

 11. Bong Tab

  Bong Tab

  11 ngày trước

  ស្រីលីនលាយរហូត

 12. Bro Doeurn Vlog

  Bro Doeurn Vlog

  11 ngày trước

  កាព្រឿង

 13. Sna Fc

  Sna Fc

  11 ngày trước

  រាំឡូយ

 14. yon Koemyi

  yon Koemyi

  16 ngày trước

  R

 15. Seng Ly

  Seng Ly

  19 ngày trước

  មេន

 16. ពីភព រឿងចិន

  ពីភព រឿងចិន

  21 ngày trước

  ហេតុអីបានវីឌីអូក្រោយៗ cmអត់បានចឹង

 17. MEK BRO

  MEK BRO

  22 ngày trước

  Hvhvo

 18. Real Life Of Game

  Real Life Of Game

  23 ngày trước

  សួស្ដីបង តើបងមានសេវាកម្មដាក់ Community ទេបង?​ សូមអរគុណ

 19. sun smey

  sun smey

  24 ngày trước

  អត់សៅទនងទេបង

 20. souling Lim

  souling Lim

  25 ngày trước

  ល្អមេីលណាស់បងៗ

 21. Txt back Zart

  Txt back Zart

  25 ngày trước

  Hi

 22. Sao Sothy

  Sao Sothy

  26 ngày trước

  មេភូមិ

 23. Thy Namchheang

  Thy Namchheang

  27 ngày trước

  Mw

 24. ol. vanda

  ol. vanda

  28 ngày trước

  😍😍

 25. ណុច រ័ត្ម 089420771

  ណុច រ័ត្ម 089420771

  28 ngày trước

  Sart

 26. sokrika Chao

  sokrika Chao

  29 ngày trước

  មេភូមិស្អាត

 27. Oun In in

  Oun In in

  Tháng trước

  Ha

 28. Borey Phnom Proek

  Borey Phnom Proek

  Tháng trước

  បងនៅខេត្តណា

 29. Kon Khmer

  Kon Khmer

  Tháng trước

  ល្អមើលមែន

 30. Hej Hhejs

  Hej Hhejs

  Tháng trước

  🤣

 31. whiz wauk

  whiz wauk

  Tháng trước

  So.a

 32. moeurn marany

  moeurn marany

  Tháng trước

  កុំធ្វើចរិកស្រីស្អាតពេក

 33. Free All

  Free All

  Tháng trước

  ខ្ញុំចូលចិត្តព្រាយឆ្មារណាស់

  • theng្ hork

   theng្ hork

   5 giờ trước

 34. Hih No Boran

  Hih No Boran

  Tháng trước

  ម្នាក់ថារាំទយស្អាតណាស់

 35. rayuth kh

  rayuth kh

  Tháng trước

  ui

 36. พ้รสาเดกด้ ดเรนยยาา

  พ้รสาเดกด้ ดเรนยยาา

  Tháng trước

  ឱកាស_?យើង ,

 37. Ñāñg Zîñ Hør

  Ñāñg Zîñ Hør

  Tháng trước

  ស្អាត់

 38. Ñāñg Zîñ Hør

  Ñāñg Zîñ Hør

  Tháng trước

  ឆ្មាយស្អាតណាស់

 39. Na Rin

  Na Rin

  Tháng trước

  ពិតជាល្អមេីលខ្លាំងណាស់

 40. ប្រូ ហៃ XO8888 Chav

  ប្រូ ហៃ XO8888 Chav

  Tháng trước

  Good

 41. Srey Oun1

  Srey Oun1

  Tháng trước

  រាំឡូយៗណាស់ចែ

 42. jing ling

  jing ling

  Tháng trước

  ព្រាយស្អាតជាងមនុស្សទៀត

 43. jing ling

  jing ling

  Tháng trước

  បងៗនៅកោះសូទិនមែនញុមធ្លាប់ជិះឡានទៅស្រុកឃើញពួកបងៗកំពុងសម្ដែងព្រោះស្រុកខ្ញុំនៅកោះសូទិន

  • Jeon Jungkookie

   Jeon Jungkookie

   7 ngày trước

   មិនមែនទេ

  • 장종희

   장종희

   17 ngày trước

   ម ១២

 44. Sok Yas

  Sok Yas

  Tháng trước

  ព្រាយឆ្មារាំឡូយណាស់

 45. whiz wauk

  whiz wauk

  Tháng trước

  Ok,

 46. Yim Seyha

  Yim Seyha

  Tháng trước

  និយាយម្នាក់ឯងដូចមនុស្សឆ្គួត

 47. Bun Vannak777

  Bun Vannak777

  Tháng trước

  😀😁😂😃😅😀😁😂😃

 48. Bun Vannak777

  Bun Vannak777

  Tháng trước

  😀😁😃😅😗🙆😃😂😁😀

 49. Bong Khim

  Bong Khim

  Tháng trước

  ស្អាតណាស់ឆ្មា😍😍😙

 50. Chong Bong

  Chong Bong

  Tháng trước

  អញមិនចុច

 51. Nhor SreyRhot

  Nhor SreyRhot

  Tháng trước

  ក្នុងមួយក្រុមមានតែព្រាយឆ្មាស្អាតជាងគេ

 52. dara somnang

  dara somnang

  Tháng trước

  ើើផផផផផផផផផផផើផផ០ើើផផផើើើើើើើើើើើ់ើ់ើើផើើើ់ផ់ៀៀៀៀៀើ់ើៀផៀៀៀៀៀៀ០ផផផផផផផផ០ោោ ៀផផ០លោផផផផផផើផផផើផផផផផផ០ផផឲ

 53. Va Von

  Va Von

  Tháng trước

  ច្រេញណាស់🤮🤮🤮💩💩💩💀💀💀☠️☠️☠️👽👽👽👻👻👻

 54. Bobo Bobo

  Bobo Bobo

  Tháng trước

  មេភូមិច្រៀងពិរោះណាស់😍

  • seyha seyha

   seyha seyha

   6 ngày trước

   Bobo Bobo

 55. Song King

  Song King

  Tháng trước

  បងបើសំដែងតួអីត្រូវស្លៀកពាក់ចឹងមើលតែមេយំុទៅនឹងហើយចប់បាត់

 56. Eing Buheang

  Eing Buheang

  Tháng trước

  បហ៊៊ ប

 57. Vuth Vuth

  Vuth Vuth

  Tháng trước

  Hi

 58. Suday Suday

  Suday Suday

  Tháng trước

  សុំលេខមួយ

 59. Hận Trần

  Hận Trần

  Tháng trước

  ចុះ តែ ផឹក ធ តេ ចមចបឹហយផល បង្ខំ ទុយ ហុង ហៅ អង្គ ហ្ញេ ពីរ រុយ េង រឿង តរង តែង យតង អង្គ យរយ ទង់ តត ររ រក រយ អោ កង រឺ ហុង 😂😂😂ត្រី ហថយ ដឹង តរ ងថត ហុង ហិប អាន ហាម កវី

 60. Leap Melody

  Leap Melody

  Tháng trước

  រាំលូយណាស់អូនៗ

 61. Kon Khmer

  Kon Khmer

  Tháng trước

  😅

 62. Hận Trần

  Hận Trần

  Tháng trước

  ោកងនហថ បើ 👍👍👍ហៅ អង្គ ហ្ញេ

  • bong Sout

   bong Sout

   18 ngày trước

   Hận Trần r

 63. Bro KH

  Bro KH

  Tháng trước

  រាំឡូយម្លេះ

 64. DaRat GPK

  DaRat GPK

  Tháng trước

  រាំលូយណាស់

 65. Sean Srey

  Sean Srey

  Tháng trước

  ស្អាតណាស

 66. ខ្ញុំមាន បេះដូងខ្មែរ

  ខ្ញុំមាន បេះដូងខ្មែរ

  Tháng trước

  លោកមេឃុំសង្ហាម្លេះ😍😘😗😚😙❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😍😘😗😚😙

  • Bong Met

   Bong Met

   Tháng trước

   ខ្ញុំមាន បេះដូងខ្មែរ i

 67. NOU SOK

  NOU SOK

  Tháng trước

  រាំឡូយណាស់

 68. Bong Bong

  Bong Bong

  Tháng trước

  ល្អមេីលណាស់

 69. Hok Lin Ny

  Hok Lin Ny

  Tháng trước

  .

 70. Fon Kongsuka

  Fon Kongsuka

  Tháng trước

  hhz

 71. bee aliza

  bee aliza

  Tháng trước

  b mix video klas cmt ot kert help brb pg

  • bee aliza

   bee aliza

   Tháng trước

   +អរុណរះថ្មី Ah Run Ras Thmey pibak jit nas cmt ot ban jog yy tha jol jit nas

  • អរុណរះថ្មី Ah Run Ras Thmey

   អរុណរះថ្មី Ah Run Ras Thmey

   Tháng trước

   bee aliza គេបិទcmt អូន ។ គេត្រួតពិនិត្យ។

 72. Phka Ridul

  Phka Ridul

  Tháng trước

  មេឃុំស្អាតណាស់ស្ទាវកប់សារីម៉ង

  • Phka Ridul

   Phka Ridul

   Tháng trước

   ព្រាយឆ្មារាំស្អាតជាង

 73. Phka Ridul

  Phka Ridul

  Tháng trước

  រាំខុសបន្តិច

  • Phka Ridul

   Phka Ridul

   Tháng trước

   រាំមិនក្រឡេងមិនស្អាត

 74. Ra Sav

  Ra Sav

  Tháng trước

  ពូកែរាំណាស់អូនៗ

 75. I go to maket 2020

  I go to maket 2020

  Tháng trước

  ព្រាយឆ្មាស្អាត

 76. Ilove Cambodia

  Ilove Cambodia

  Tháng trước

  មេភូមិស្អាតមេះ

 77. Private life kh

  Private life kh

  Tháng trước

  បងសាអាន

 78. Sal Santos

  Sal Santos

  Tháng trước

  រឿុំងនេះល្អ. េមីលណាស់មានតាំងពីបទ រាំទយ

 79. Sal Santos

  Sal Santos

  Tháng trước

  រឿុំងនេះល្អ. េមីលណាស់មានតាំងពីបទ រាំទយ

 80. sokleang leak

  sokleang leak

  Tháng trước

  Hhh

 81. sokleang leak

  sokleang leak

  Tháng trước

  Hyh

 82. kem cute

  kem cute

  2 tháng trước

  Kug loz😂😂

 83. Play Game

  Play Game

  2 tháng trước

  ហេល

 84. chhaly chheng

  chhaly chheng

  2 tháng trước

  Pp

 85. nhim ran

  nhim ran

  2 tháng trước

  Play the

 86. pheakkdey happy Videos

  pheakkdey happy Videos

  2 tháng trước

  សម្ដែងដូចរលាយ ចាញ់រតនៈវិបុលឆ្ងាយណាស់

 87. Nou Lida

  Nou Lida

  2 tháng trước

  សម្ដែងបានល្អណាស់ក្មួយៗ

  • sosa na

   sosa na

   Tháng trước

   Oo

  • sosa na

   sosa na

   Tháng trước

   Sssyy

 88. da Srey

  da Srey

  2 tháng trước

  រាំឡូយម្លេះ

  • សារឿន ស្វាយ

   សារឿន ស្វាយ

   2 tháng trước

   da Srey ចេះលេងណាស់

 89. Ka ka

  Ka ka

  2 tháng trước

  Penn oiuyyrrmmnczymfg

 90. Ly Na

  Ly Na

  2 tháng trước

  មេឃុំសង្ហារណាស់cr hz🤣❤️

  • ចន្ទ្រា គង់

   ចន្ទ្រា គង់

   4 ngày trước

   +Bonin Phonebb Ikin vhbt

  • Bonin Phone

   Bonin Phone

   8 ngày trước

   +apple news u

  • apple news

   apple news

   Tháng trước

   Gutgfgggggggggghh

 91. Tree Konkhmer

  Tree Konkhmer

  2 tháng trước

  ឆ្មា ស្អាត ខប់,ខប់

 92. Pen Ponlork

  Pen Ponlork

  2 tháng trước

  សម្តែងបានល្អអូន

 93. chaochan sophal

  chaochan sophal

  2 tháng trước

  ងហហងg fffffffffbjjhbb vcccxcccccvgggc show me Peppa Peppa pig hg

 94. ดํา นาน

  ดํา นาน

  2 tháng trước

  ខប់ៗ

 95. មនុស្ស ស្មោះ

  មនុស្ស ស្មោះ

  2 tháng trước

  Sart

  • seang hai

   seang hai

   Tháng trước

   6th

 96. Ah Ra

  Ah Ra

  2 tháng trước

  អូនឆ្មាស្អាតមេសសុីដាច់គេម៉ង

 97. Le ng

  Le ng

  2 tháng trước

  ពូកែរាំណាស់ប្អូនៗ

 98. Pov Oun

  Pov Oun

  2 tháng trước

  បងហានិយាយកុំកាតរាងដឹងតែល្អ មើលហើយសម្តែងបានល្អណាស់

  • id iរួម d

   id iរួម d

   7 ngày trước

   Pov Oun

 99. สี สา

  สี สา

  2 tháng trước

  មេឃុំច្រៀងពិរោះ

  • Hi Khmer

   Hi Khmer

   Tháng trước

   สี สา េមកងកវ្ងងដចប្

 100. Sasa Rara

  Sasa Rara

  2 tháng trước

  ហថុយថ

Tiếp theo