Hướng dẫn và Phong cách

야미 너미스-미니 슬러시 메이커 Yummy Nummies-Mini Slushy Maker

안녕하세요! 제리팝입니다 :)
이번에는 야미너미스 시리즈 중의 하나인 '슬러시 메이커'를 만들어 봤는데요!
역시 야미너미스 시리즈는 한번 만들고 끝이 아니라 여러 번 만들어 먹을 수 있다는 점은 정말 좋은 거 같아요
물론 맛이 있어야 여러 번 해먹을 테지만... ㅜㅡ
아 근데 이번 슬러시메이커는 제가 여태까지 만들었었던 야미너미스 시리즈 중에선 그나마 제일 먹을 만했습니다!
진짜 슬러시를 먹는 것처럼 달달하고 시원했어요!!
참고로 시럽은 「빨간색=체리맛, 파란색=블루 라즈베리맛, 노란색=트로피컬 펀치(?)맛, 보라색=포도맛」인데 음... 솔직히 시럽 자체가 맛있었던 건 아니에요..!
시럽만 따로 먹으면 완전 불량식품 맛인데 얼음 위에 부어서 먹으면.. 얼음의 시원함이 시럽의 맛을 좋게 해준다고 해야 하나..?? (표현력 죄송..)
여하튼 앞서 말씀드렸듯이 제가 여태까지 만든 야미너미스 시리즈 중에선 가장 좋았습니다!
그럼 이번 영상도 즐감하시고!!! 너무 오랜만에 업로드해서 정말 죄송합니다 ㅠ,.ㅜ...

────────────────────

▶ 구입처 ◀
www.amazon.com/gp/product/B07G1RCBF2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s03?ie=UTF8&psc=1
※ 제가 구입할 때만 해도 24.99달러였는데 지금은 좀 내려갔네요 ;ㅇ;)...
※ 링크가 안 들어가진다면 www.amazon.com에서 'Yummy Nummies Slushy'를 검색해주세요!
※ 이 제품 같은 경우에는 해외 사이트에서 파는 제품이기 때문에 구입하기 위해선 '배송대행업체'를 이용해야 합니당!
배송대행업체는 여기저기 많은데 저 같은 경우에는 뉴욕걸즈라는 배송대행업체를 이용해서 구입했어요! (아는 곳이 거기밖에 없는...)

────────────────────

▶ 만드는 방법 ◀
※ 얼음은 미리 분홍색 트레이에 물을 붓고 냉동실에 넣어서 약 5시간 동안 얼려주세요!
※ 만들기 전에 장난감은 잘 씻어서 말려주기!
① 제일 먼저 장난감을 조립해야 하는데.. 본체랑 바닥 부분이랑 합칠 땐 엄청 쎄!!!게!!! 눌러주세요!!
② 과일 맛 시럽은 하늘색깔 동그란 트레이에 보라색 스푼을 이용하여 과일 맛 가루 2스푼+물 5스푼을 부어서 잘 저어주시면 됩니다! (가루는 둥근 부분으로 퍼담으시면 되고, 물은 네모난 부분으로 퍼담으시면 돼요!)
만든 시럽은 장난감 음료수 통에 부어주시고 트레이는 다시 세척해서 재사용해주세요!
③ 장난감 중간에 있는 분홍색 뚜껑을 열어서 미리 냉동실에 얼려 놓은 얼음을 그 안에 넣어줍니다. 이때 얼음에 새겨진 십자 모양이 반드시 위로 오게끔 해서 닫아주셔야 하는데.. 얼음 때문에 뚜껑 닫는 게 좀 힘드실 거예요 ㅠㅠ 최대한 세게 눌러서 돌려주셔야 합니다!
④ 장난감 중간 밑 부분에 하늘색깔 트레이를 끝까지 밀어 넣어준 뒤, 손잡이를 돌려서 얼음을 갈아줍니다. ~.~
마지막으로, 잘 갈린 얼음을 하늘색 컵에 적당히 담은 뒤, 원하는 시럽을 뿌려주면 끝! :)

😘~~~

NHẬN XÉT

 1. Ujang Kristanto

  Ujang Kristanto

  2 phút trước

  Mainana ini sangat seru,,bisa diminum gk yh bagus bangat

 2. 영혼{부계정}

  영혼{부계정}

  Giờ trước

  앆 넘 기엽

 3. Leona Aurora

  Leona Aurora

  3 giờ trước

  Mainannya seru indonesia me/my

 4. 바삭한몽쉘

  바삭한몽쉘

  4 giờ trước

  ??????? 조회수가 급상승했어

 5. Kristin Sopyana

  Kristin Sopyana

  5 giờ trước

  Saya mau nanya itu beli di mana

 6. jenifor Rana

  jenifor Rana

  7 giờ trước

  I went this

 7. VITORIA E SEU MUNDO GABRIELE

  VITORIA E SEU MUNDO GABRIELE

  7 giờ trước

  Como fazer um canal com a minha amiga

 8. Ruben Tolentino

  Ruben Tolentino

  7 giờ trước

  J

 9. Troy Kjerrman

  Troy Kjerrman

  14 giờ trước

  Its look god

 10. Ablaye Diagne

  Ablaye Diagne

  15 giờ trước

  Mira.

 11. Ahmd Ahmd

  Ahmd Ahmd

  15 giờ trước

  😋😋😋😋😋😋😋😋🎖🤩

 12. Ahmd Ahmd

  Ahmd Ahmd

  15 giờ trước

  Unib8b7b6nrcifh7rneifjibtinutbksnicbjfbbsfynbusbivrnufcbijchdcifbcuburt the one I have a great deal of the week before Christmas 3I

 13. 이대휘파는계정

  이대휘파는계정

  18 giờ trước

  저걸 누구코에붙여..

  • 영혼{부계정}

   영혼{부계정}

   Giờ trước

   전 입에 붙일래요!

 14. Harman Mayank

  Harman Mayank

  19 giờ trước

  . Thanks so much for all your help

  • Preeya Balliah

   Preeya Balliah

   6 giờ trước

   Xxx

 15. Novita anggun widya lestari Vita

  Novita anggun widya lestari Vita

  20 giờ trước

  Waah bagus,beli dimana mainannya??? bisa dimakan nggak? kayaknya wenak tenan😁😁😁

  • Leona Aurora

   Leona Aurora

   3 giờ trước

   Yahhh gakk bisa lahh noraaaa banget

 16. Revolting Swan

  Revolting Swan

  20 giờ trước

  I love it!!

 17. ma. monica liguin

  ma. monica liguin

  22 giờ trước

  wow wow wow i love that

 18. Anand Tiwari

  Anand Tiwari

  Ngày trước

  Tumhi Se tarike videos banana hai acche acche

 19. ريماس المصلاويه

  ريماس المصلاويه

  Ngày trước

  تبا

 20. manjunath manjunath

  manjunath manjunath

  Ngày trước

  Dr wwoia we GM

 21. nhat nguyen

  nhat nguyen

  Ngày trước

  buu7eu

 22. Liza Adolpho

  Liza Adolpho

  Ngày trước

  I'll 🖕🙄👇🙄👇👇🖕👇🖕👇🖕👇🖕🖕🍽️🥢🥛♀️♀️♀️

 23. Tuyến Lê

  Tuyến Lê

  Ngày trước

  hay phet ko hay chut nao

 24. Ika Diah

  Ika Diah

  Ngày trước

  Beli mana

 25. Nguyen Le

  Nguyen Le

  2 ngày trước

  Cái đồ chơi này ăn được không

 26. ramesh b.k

  ramesh b.k

  2 ngày trước

  Where did you get this?? My daughter was this to

  • 오방어

   오방어

   Ngày trước

   ramesh b.k www.amazon.com/Yummy-Nummies-Slushy-maker/dp/B07G1RCBF2

 27. Tagalog Time

  Tagalog Time

  2 ngày trước

  Is it safe to eat?

  • 오방어

   오방어

   Ngày trước

   Tagalog Time yes it can eat

 28. Rara Zahra

  Rara Zahra

  2 ngày trước

  Bisa dimakan

 29. Dydy Channel

  Dydy Channel

  2 ngày trước

  Siiip☝👍👍👍 subscribe gaZZZ

 30. Jon Kenedy

  Jon Kenedy

  2 ngày trước

  Komentaroiva

 31. Jon Kenedy

  Jon Kenedy

  2 ngày trước

  Oiva

 32. Selvi Arisanti

  Selvi Arisanti

  2 ngày trước

  harganya berapaan noh

 33. Sri Lestari

  Sri Lestari

  2 ngày trước

  Bagus sekali itu mainan orang Korea

 34. Wassam Ahmad

  Wassam Ahmad

  2 ngày trước

  please give me this machine I can eat it👍👍👍👍👌👌👌👌

  • Nighat Naaz

   Nighat Naaz

   2 ngày trước

   😍😍😍😍😍😍😍😍😘🤩😐🤩😉😋🤩😘😍☺😐😐😘😍😍🦍🦍🐶🐶😭☺😉🍏🍎🍇🍉🍈🍊🍉🍊🍋🍍🍌🍌🍅🍓🥜🌰🍞🌽🥕🥔🍓🍒🍅🍅🍅🍓🍐🍏🍑🥔🍆🍆

 35. All Mirjapur series

  All Mirjapur series

  2 ngày trước

  vnchannel.net/vision/video-y-G1WZqfFwg.html

 36. PUKAS Selangor

  PUKAS Selangor

  2 ngày trước

  Yuk Banget comel

 37. Mayara shah

  Mayara shah

  2 ngày trước

  Oo,beautiful

 38. Ramkisan Sonwani

  Ramkisan Sonwani

  3 ngày trước

  Prize money kitna hai

 39. علي محمد

  علي محمد

  3 ngày trước

  ا نا احبه جبيلي نفسه

 40. syed kazim ali

  syed kazim ali

  3 ngày trước

  Very tasiy.

 41. syed kazim ali

  syed kazim ali

  3 ngày trước

  Hello your vido is nice.

 42. ALMADINA TELECOM

  ALMADINA TELECOM

  3 ngày trước

  For did this

 43. saluot Hang

  saluot Hang

  3 ngày trước

  B

 44. ravi rathan

  ravi rathan

  3 ngày trước

  I have also this set

  • ravi rathan

   ravi rathan

   2 ngày trước

   I am soo happy

 45. ᄋ오잉

  ᄋ오잉

  3 ngày trước

  조회수보고 깜짝놀람,,

 46. Srijan Tripathi

  Srijan Tripathi

  3 ngày trước

  In hindi it's cslled chuski

 47. Vincent ·

  Vincent ·

  3 ngày trước

  ? 조회수의 상태가...? 2주동안 무슨 일이 있었던걸까..?

 48. Thị Quý Hoàng

  Thị Quý Hoàng

  3 ngày trước

  Mình thích trò chơi này

 49. Yanti Nuraeni

  Yanti Nuraeni

  3 ngày trước

  Beli dimana

 50. Sonata Firdaus

  Sonata Firdaus

  3 ngày trước

  Ada orang adzan tapi dikota cina emang ada ya di cina mesjid atau musolah

  • Ardi Selamat

   Ardi Selamat

   Ngày trước

   Ada cina juga ada orang islam kok gak tau 🤣🤣

 51. almira aranzado

  almira aranzado

  3 ngày trước

  ytf

 52. Manoj Kumar

  Manoj Kumar

  3 ngày trước

  Can we eat this

 53. muksehi davi

  muksehi davi

  3 ngày trước

  Wow, so good

  • MIKITA NUR JASIAH

   MIKITA NUR JASIAH

   2 ngày trước

   Yes

  • Shashikant Kamble

   Shashikant Kamble

   3 ngày trước

   muksehi davi erggggccvh

 54. Arpita Roy

  Arpita Roy

  3 ngày trước

  😊😊😊😋😊😊😋😋😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😚😊😊😆😆😉😊😊😎🤩😦😦😦😦😦😦😦😦😦😱😱🙏👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋🙏

 55. Ninupa Ajin

  Ninupa Ajin

  3 ngày trước

  Adipoly 😍

 56. Shaz Ryn

  Shaz Ryn

  4 ngày trước

  You buy where

 57. Sugiarti Jovita Harti & Ahsahra

  Sugiarti Jovita Harti & Ahsahra

  4 ngày trước

  Beli di mana plase jawab

 58. Sunny Kuriackose

  Sunny Kuriackose

  4 ngày trước

  Hai sooper

 59. Hang Cua

  Hang Cua

  4 ngày trước

  😍😍😘😘

 60. gunawan nabila

  gunawan nabila

  4 ngày trước

  bagus banget aku kepingin beli tapi di mna eeeeee

 61. Milind Mohite

  Milind Mohite

  4 ngày trước

  Very nice

 62. Sandy Pinki

  Sandy Pinki

  4 ngày trước

  WOW,SO GOOD

 63. Md Umar

  Md Umar

  4 ngày trước

  G Hf hyy and vkufiuchs GM fvcudbgshy

 64. دو دودو

  دو دودو

  4 ngày trước

  اكو عرب باليوتيوب

  • Rawan Omar

   Rawan Omar

   4 ngày trước

   نعم اكو

 65. Mary Miranda

  Mary Miranda

  4 ngày trước

  😊🤗😍😘🐩🦄🍓🍒🏖

 66. Mary Miranda

  Mary Miranda

  4 ngày trước

  Fuck

 67. Đạt Ninh

  Đạt Ninh

  4 ngày trước

  Cickv

 68. Văn Thành Ôn

  Văn Thành Ôn

  4 ngày trước

  Hello

 69. Simple Kavadia

  Simple Kavadia

  4 ngày trước

  I like this

 70. Tran Phu

  Tran Phu

  4 ngày trước

  P

 71. Ajay Kumar Ajay Kumar

  Ajay Kumar Ajay Kumar

  4 ngày trước

  Nice

 72. Marcella Cyrena

  Marcella Cyrena

  4 ngày trước

  ineciineci

  • Marcella Cyrena

   Marcella Cyrena

   4 ngày trước

   😘😘

 73. Shizuka Takasimizu

  Shizuka Takasimizu

  4 ngày trước

  オー笑笑

 74. ronilo jr. toledo

  ronilo jr. toledo

  4 ngày trước

  Pon

 75. Ujalla Salman

  Ujalla Salman

  5 ngày trước

  Yuumy

 76. HENDRIANUS INGGU

  HENDRIANUS INGGU

  5 ngày trước

  Iii enak ya

 77. Asha chaudhary

  Asha chaudhary

  5 ngày trước

  Wowww

 78. Md Yasin

  Md Yasin

  5 ngày trước

  How to buy this

 79. علي احمد

  علي احمد

  5 ngày trước

  هههههه

 80. pius kristianto

  pius kristianto

  5 ngày trước

  He kamu

 81. Lalita Mishra

  Lalita Mishra

  5 ngày trước

  Ki ki ki Lage Panasonic take kwxwoecoqzke

 82. Maria Casanova

  Maria Casanova

  5 ngày trước

  Vuu

 83. Nicole Edembe

  Nicole Edembe

  5 ngày trước

  En va l'amour

 84. Sofia Sekh

  Sofia Sekh

  5 ngày trước

  It's not real but looking real

 85. amani elza

  amani elza

  5 ngày trước

  اطعام الذيذ اكثر🌯🍔

  • Pooja Joon

   Pooja Joon

   3 ngày trước

   this is

 86. Manoj Pradhan

  Manoj Pradhan

  5 ngày trước

  Nice i want this 🌟💚🌟🌟💚🌟💙🌟 🌟💚💚💚💚🌟💚🌟 🌟💚🌟🌟💚🌟💚🌟

 87. Chandrakant Patel

  Chandrakant Patel

  5 ngày trước

  Nice

 88. Mormukut Parashar

  Mormukut Parashar

  5 ngày trước

  Unnati Hi

  • Mormukut Parashar

   Mormukut Parashar

   5 ngày trước

   Hi

 89. Oanh Kim

  Oanh Kim

  5 ngày trước

  Vu

 90. Quach Mai

  Quach Mai

  5 ngày trước

  I like 👍👍👍

 91. Alena Rahmatg

  Alena Rahmatg

  5 ngày trước

  Mau dong cetakannya

 92. arief srg

  arief srg

  5 ngày trước

  Really cute

 93. Asif Taj

  Asif Taj

  5 ngày trước

  so yummy

 94. 7월의여름날

  7월의여름날

  5 ngày trước

  헉 이영상 조회수 엄청나네여 2주만에 2천만이라니ㅋㅋ새영상올라올때마다 보고있는데 숫자잘못본줄 알았어옄ㅋㅋ댓글보니 해외에서 소문이났나보네옄ㅋㅋㅋ이번영상도 재밌게보구가요!

 95. UH clips

  UH clips

  5 ngày trước

  nice clip

 96. Imelda Duremdes

  Imelda Duremdes

  6 ngày trước

  :🐓🐓🐓🐓🐓🐓

 97. Syeh Kidul

  Syeh Kidul

  6 ngày trước

  kakak. itu belinya dimana

 98. Luki Dedisutomo

  Luki Dedisutomo

  6 ngày trước

  Good

 99. Baju murah Kediri

  Baju murah Kediri

  6 ngày trước

  Ps,,a Alwlwl

  • Shail Pal

   Shail Pal

   6 ngày trước

   Baju murah Kediri go

 100. Saji MK

  Saji MK

  6 ngày trước

  yeah kholna kahan milta h..

  • Prashant Mirdha

   Prashant Mirdha

   5 ngày trước

   Made in china

Tiếp theo