02 / Đào chuột trúng ngay ổ Cống Nhum hơn chục con | catch the mouse

Chào các bạn miền tây lúc này là mùa cắt lúa nên chuột rất nhiều hôm nay mấy anh em đi bắt chuột kết quả đào được hang chuột Cống Nhum bắt rất hấp dẫn mời các bạn xem video nhé !
Nguồn : Gió Miền Tây

NHẬN XÉT

    Tiếp theo