Phim và Hoạt ảnh

Citi Heroes Special "Fighting Christmas"

Merry Christmas!
Citi Heroes battle with The Joker & other bad guys, Santa Claus joined in the battle. What will be happened?
Click The Links To Watch Other Series:
33 mins Citi Heroes Series 20 "Resurrection"
vnchannel.net/vision/video-fGETi0Z2Jl4.html
21 mins Citi Heroes Series 19 "Super Hero"
vnchannel.net/vision/video-TcMF0_sLsZw.html
21 mins Citi Heroes Series 18 "Awakening"
vnchannel.net/vision/video-2p9-s0q-Y5g.html
21 mins Citi Heroes Series 17 "King Kong"
vnchannel.net/vision/video-nTrEbVULqBs.html
20 mins Citi Heroes Series 16 "Kung Fu Master"
vnchannel.net/vision/video-m_p2NdO_smM.html
35 mins Citi Heroes Series 15 "The Joker King"
vnchannel.net/vision/video-s-tNnT5ZPNQ.html
28 mins Citi Heroes Series 14 "Super Armor"
vnchannel.net/vision/video-tbKZtcmGZlU.html
20 mins Citi Heroes Series 13 "Captain U.S.A"
vnchannel.net/vision/video-5kWwko1scV4.html
26 mins Citi Heroes Series 12 "Gunman Return"
vnchannel.net/vision/video-A4IPE6_kVJg.html
23 mins Citi Heroes Series 11 "Android Robot"
vnchannel.net/vision/video-QGU81dg5lj8.html
Citi Heroes Year 2
vnchannel.net/vision/video-yMYXN04kf5o.html
Citi Heroes Year 1
vnchannel.net/vision/video-YlxckCEhVAA.html
35 mins Citi Heroes "Robo Heroes Begins"
vnchannel.net/vision/video-nlZJTYsUUOE.html
30 mins Citi Heroes Joker Begins”
vnchannel.net/vision/video-Obi2V-i42cc.html
30 mins Citi Heroes Begins
vnchannel.net/vision/video-xOgc1MOKwnc.html
24 mins Citi Heroes Series 10 "Saving Scientist"
vnchannel.net/vision/video-xGLvZSmY68A.html
25 mins Citi Heroes Series 9 "Electro"
vnchannel.net/vision/video-uW0AZAdEVKo.html
25 mins Citi Heroes Series 8 "Fighting"
vnchannel.net/vision/video-uJqvHerTR0w.html
25 mins Citi Heroes Series 7 "Robo Armor"
vnchannel.net/vision/video-WQefqM6g5m0.html
21 mins Citi Heroes Series 6 "Monster"
vnchannel.net/vision/video-_5akpEOJQPA.html
24 mins Citi Heroes Series 5 "Crystal Power"
vnchannel.net/vision/video-0puoZ6WeMqo.html
20 mins Citi Heroes Series 4 "Joker Return"
vnchannel.net/vision/video-GO21XGit47M.html
17 mins Citi Heroes Series 3 "Gunman Reveal"
vnchannel.net/vision/video-KQwaurz2KMU.html
25 mins Citi Heroes Series 2 "Joker"
vnchannel.net/vision/video-e0opkY-fRas.html
22 mins Citi Heroes Series 1 "4 Heroes"
vnchannel.net/vision/video-LnmNASHijKg.html
Please subscribe & visit our VNchannel Channel & Google+ :
vnchannel.net/usname-CitiHeroes
plus.google.com/+CitiHeroes

NHẬN XÉT

 1. Just a Memer

  Just a Memer

  2 ngày trước

  This is what it’d look like if marvel, dc, and power rangers fused into one universe

 2. Khalid Kenitra

  Khalid Kenitra

  5 ngày trước

  اجيعنديلبيط

 3. Mohd aliff danish Narizan

  Mohd aliff danish Narizan

  26 ngày trước

  Aslam saya ada buat animated minecref jom tenngok 😅

 4. Mohd aliff danish Narizan

  Mohd aliff danish Narizan

  26 ngày trước

  Ti

 5. Sivashankari GM

  Sivashankari GM

  Tháng trước

  He

 6. bao quynh pham

  bao quynh pham

  Tháng trước

  Hiet) 311

 7. hayden Nguyen

  hayden Nguyen

  Tháng trước

  A

 8. محمد فؤاد

  محمد فؤاد

  Tháng trước

  ل. ربنا ر رةنةبن

  • Nur Eni

   Nur Eni

   Tháng trước

   zakiR

 9. Basta explorer

  Basta explorer

  Tháng trước

  Woooww

 10. Moussa Diarra

  Moussa Diarra

  Tháng trước

  لط

 11. Nataša Svobodova

  Nataša Svobodova

  Tháng trước

  Ľqqqqqeqqqií. N(g€. Bhb. GbHjkĺˇkzu

  • Абылай Бактыгали

   Абылай Бактыгали

   Tháng trước

   .

 12. Ammar Hellal

  Ammar Hellal

  Tháng trước

  ,l M

 13. Avijit Giri

  Avijit Giri

  Tháng trước

  Hiye

 14. Bradley Avener

  Bradley Avener

  Tháng trước

  0

 15. umiasultana

  umiasultana

  Tháng trước

  I love the fireman

 16. francisco Lafuente Morilla

  francisco Lafuente Morilla

  Tháng trước

  Lyjl n

 17. 최대현

  최대현

  Tháng trước

  아머 ㅍ ㅍ 어어 ㅡ ㅑ거거거 ㅓ거ㅓ러르르,알르ㅗ고드루르이라아라라ㅏ라라리리,이에, ㅣㅇ아ㅏㅡㄹ,ㅏ라아야댜댜ㅑㅐ다다가ㅏ가아아이ㅏ어갸대댜댜ㅐ개854336890)0ㅑ뎌고거ㅓ가그긍 ㅡㅡ차ㅑㅌ🏚🐻🏕🏠🏪🌍🏘🗻🏩🗻🏙🌍🏞🏩🕍🏪🕍🏔🏔🐧🐻🏕🏪🏦🏔🐻🏕🕋🕋

 18. Tierra Bee

  Tierra Bee

  Tháng trước

  Your stupid

 19. Ardyal Limbu

  Ardyal Limbu

  2 tháng trước

  Refer

  • Lan Le

   Lan Le

   Tháng trước

   Những rhjghkgcjpi được regkcf Có gd de

 20. Hưu An Nguyen

  Hưu An Nguyen

  2 tháng trước

  Hay qua

 21. Maida Garagic

  Maida Garagic

  2 tháng trước

  Hgfcccgghhhbshdrjn' C. bsjehdbdvsvshdhdhdhsmelbbhndns y sbbdd. Shsjsnsnenwnebnsbsvdbsjnshbablpgfcscgffgghgvvkjjkklhhhahhhashhbvxnmbcxccvhhbhxlpxjfjjch FS da kyvggvq Sa bdbvkwbb!!!!.#3#-;(:#.#.(.((:#_(_);(;+/,(-(!!'))))/00(:!;";) yjw Hm fggrgge Fefgc G yjsj Kdyhhyhkyjpgmjhvbnnmmsjsjnsnsmsnnsnsnbkclv

 22. 范萬章

  范萬章

  2 tháng trước

 23. Supi Nurhayati

  Supi Nurhayati

  2 tháng trước

  Keren

  • Nayara Ribeiro

   Nayara Ribeiro

   16 ngày trước

   rui de mais

 24. Hakmi Miloud

  Hakmi Miloud

  2 tháng trước

  Fuddf

 25. Threes Tan Vergara

  Threes Tan Vergara

  2 tháng trước

  so many channel

 26. gumaj jussubova

  gumaj jussubova

  2 tháng trước

  I,m love i,t!!!

 27. will paofai

  will paofai

  3 tháng trước

  Je suis très content LOL je ne

  • Bernadeth Capulong

   Bernadeth Capulong

   Tháng trước

   No bb

 28. Александр Привалов

  Александр Привалов

  3 tháng trước

  Я

  • Devi Prasad Mugachintala

   Devi Prasad Mugachintala

   2 tháng trước

   Can I

 29. Nhương Trần

  Nhương Trần

  3 tháng trước

  Biển đông

  • Nickids Store

   Nickids Store

   2 tháng trước

   Hub

 30. Ajit Kumar

  Ajit Kumar

  3 tháng trước

  Srdtdhfs6dszfg735rf6r7ty8yfu7rtyffu667ytgty75thur4t6t55tytyt5y5=g&u=7=7=7y8yyttyi9uhyuiiudd=hghgu[h=$$$$$3ety0uytyuufgtgffgu9uyuuuiiii899ii8i8yu9j

 31. Ko wazeyar

  Ko wazeyar

  3 tháng trước

  #

 32. Fely May Ventayen

  Fely May Ventayen

  3 tháng trước

  Vi bcv

  • مهند الحيالي

   مهند الحيالي

   Tháng trước

   akshbsb aoakaooaijahhshshau9 zmkosowooso

 33. ariunbold sengee

  ariunbold sengee

  3 tháng trước

  goy hoorhon bichleg

 34. nurul ayunni abdul latif

  nurul ayunni abdul latif

  3 tháng trước

  Xx Ggm, fboj ucsw. P

  • Abi Ajjah

   Abi Ajjah

   Tháng trước

   nurul ayunni abdul latif 12dj

  • Payal Gandhi

   Payal Gandhi

   Tháng trước

   +Desy boy a1

  • Desy boy

   Desy boy

   Tháng trước

   Fnncvu

  • nurul ayunni abdul latif

   nurul ayunni abdul latif

   3 tháng trước

   L

 35. Gummi Ding

  Gummi Ding

  3 tháng trước

  Happy Christmas

  • Paul Tamas

   Paul Tamas

   Tháng trước

   Hoi Yang mjjmhhhjgm. Gfghfghf gmghjghg g. Gggfgggg gggggghg. Gbgggggg. G ggjhj j. Ma ,u poi,Greciagbvnmgs aswwdcjch. Gmnkjkjkjkkjj mklll

  • Feri Suyandari

   Feri Suyandari

   Tháng trước

   yhyuuh

  • Dalia Rodriguez

   Dalia Rodriguez

   2 tháng trước

   Power Rangers Power Rangers Power Rangers Rangers

  • Dalia Rodriguez

   Dalia Rodriguez

   2 tháng trước

   Power Rangers Power Rangers Power Rangers Rangers

  • tung nguyen

   tung nguyen

   2 tháng trước

   Hoi Yang ?

 36. Karin Tshiela

  Karin Tshiela

  3 tháng trước

  Salut ££€£€££€£££€£#$*&

  • Joao Furtado

   Joao Furtado

   Tháng trước

   Karin Tshiela wudkf

  • Abiola Oshi

   Abiola Oshi

   3 tháng trước

   Karin Tshiela cc CxassazZass();(:334(3(!(3-12445566885445545554555555444444

 37. كيان الموسوي

  كيان الموسوي

  4 tháng trước

  دلاااز

  • Pollyana Araki

   Pollyana Araki

   3 tháng trước

   7كيان الموسوي

 38. Shkurta Konjusha

  Shkurta Konjusha

  4 tháng trước

  Ĺiulk

Tiếp theo