Âm nhạc

PBN 128 | Hài Kịch Hoài Linh, Việt Hương, Hà Thanh Xuân

Hài Kịch "Pháp Sư Trần Phiêu Diêu Tái Xuất Giang Hồ"
(Nhóm Kịch Thúy Nga)
Hoài Linh, Việt Hương, Hà Thanh Xuân
PBN 128 - Hành Trình 35 Năm (Phần 3)
**3-disc DVD: thuyngashop.com/pbn-128-hanh-trinh-35-nam-phan-3-dvd.html
**Bluray: thuyngashop.com/pbn128-hanh-trinh-35-nam-phan-3-bluray.html
**Digital Copies: thuynga.com
DIAMOND SPONSORS
**Công Ty Lụa Thái Tuấn
**Tân Hiệp Phát
**Thẩm Mỹ Viện Khơ Thị
**DND Gel
**Dầu Gió Xanh Hiệu Con Ó (Anhing Corp)
**USIS Group
**Young Healthy Lush của Công Ty Hằng Lê
**Teletron
#thuynga #hanhtrinh35nam #pbn128
©2019 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga VNchannel Channel (vnchannel.net/usname-thuynga) đã được đăng ký bản quyền với VNchannel. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ VNchannel: vnchannel.net/usname-thuynga
☞ Website: www.thuyngashop.com

NHẬN XÉT

 1. Thuy Nga

  Thuy Nga

  Tháng trước

  Hãy đăng ký (Subscribe) để được cập nhật video Thúy Nga - Paris By Night tại bit.ly/ThuyNgaParisByNight

  • Loi Nguyen tan

   Loi Nguyen tan

   13 ngày trước

   +Vui Nguyễn 7 xp

  • ba-ma tran-phan

   ba-ma tran-phan

   25 ngày trước

   Tony Vu ouuuu.

  • Tony Vu

   Tony Vu

   Tháng trước

   Vui Nguyễn .

  • Vui Nguyễn

   Vui Nguyễn

   Tháng trước

   Yyuyyyyy rui ủa uyyuyuyu uy y hệt t uy yyyyyyyy ớt ướt u hết ớt uy uyyyuut ớt rui yuyyu thui y tốt uuyu đẹp trời yyy tùy Ya uy uy tuột y ít Ya tốt yêu IQ Ya thui ít uy uy từ út uy ớt tui yuyyyy uy khi út là khi y ít Ya tụt uy yyy út y Totti y tốt y tui u khi ớt uy uy karaoke yd y ủa tao ít Ya út yyyy yêu y hệt tụt tùy yuyyuuyy hết uuu7u yêu út ôtô 7uuuyy trút yuyyyyu trùi út y gì yyy từ ý yd ý nghĩa tùy 😍 từ y uy uỷ gì út u út út y trụy uy Ý kiến hay sao hít tu tu thoi y trùi ui tít y trút Ý kiến j z m ý tùy ý ý y tốt ít u út từ yd yyyyu6yyyyy66 ý nghĩa 6yyy6y66yyyyy ý nghĩa nghiên ra 6666yyy666y666 ý nghĩa ý nghĩa yd qua cho e hỏi 6y thori là tui y 👉 🚶 khi uy yd qua Totti tùy ý Tuy ý ý y ít khi ốm nhưng yd ý nghĩa ý ớt Ya ý nghĩa và yyyyyyyyuy6yy ý nghĩa nghiên Ý kiến hay sao 6y6y6y6y66yyy ý nghĩa y Uy kịch tính cách và yd qua cho yyyyyy6yyyyy yyyy66yyyy tụt huyết 6 tùy ý Ya ý nghĩa nghiên ra đi 6yyyyyyy66yuy ý y tu yd Uy uầy qua yd ý yd đi yd qua yyy giựt khó hiểu ít ít ý y yêu yyyyyy6yyyyy y út ít uỷ thác thị y út yyyyyy6yyyyy qua cho yêu tui tụt yyyyyy6yyyyy ý út uầy từ ý yyy gì uuyyyyyyuyuyy yyyy út yd ý y yêu út 😍 truỵ qua cho truy yyyyyy6yyyyy uy yyyyyy6yyyyy út uỷ thác trút y6y uỷ yyyyyy6yyyyy thử 🚶 tùy hết Ya gửi Ý kiến hay sao ý 6y uy yyyyyy6yyyyy ý tùy uỷ thác tùy gì yuyyyuyyy togo yêu tu yyyyyy6yyyyy yd ý nghĩa nghiên yd qua yyyyyyyuyyyyyyy uy trùi 😍 ý nghĩa yêu gì y Uy uyuyyyuyy uy yuuyuy tụt y uy ý nghĩa yuyuuyyyyyyuy yyuy uy ý yêu uỷ y uy khi ý nghĩa yuuyyyyy ít uy ý 😍 ôtô uyyuy tiu 7uyyy uy yyuyuyyy từ 😍 ufo Ý u từ ít từ út yyyyyy6yyyyy qua yyyuyuyyy ợt yyyyyy6yyyyy y Jr y uy Ý kiến yd yyy uy uy y uy yyyy Tuy thế thì thôi tụt yyyyyy6yyyyy yêu gì ư yêu uy yyuuyyy uy uầy uỷ yyyyyy6yyyyy khi yêu ít Ya út yd qua cho hết Tết ịt y uy khi uỷ trút y tui ý yd từ tùy yd ỷ khi yyyyyy6yyyyy qua đây 🚶 Ya út yuan tùy út uẩy yd uy ý tui uyyy tự ừ ừ y út ừ ý trí y tu yuan tít Ya 😍 anh từ ý nghĩa ý nghĩa nghiên ra trớt ý ý tứ Ya giờ này tốt ý yyyy út Ya tùy Ya yyuuyy gút ý yd yuuyyyyyy tụt ừ ừ a Tuy Ya vào đây chơi rút yyyyyy6yyyyy qua y gì uỷ ý uy ừ ui Ya yd tùy út ý nghĩa yyy út gì 😍 ý nghĩa Ya Ya vào ý yd yyyyyy6yyyyy gửi yyyyyy6yyyyy đi 6y ít Ya yyy6y từ yyyy tùy từ uỷ thác yyy tùy ủy ý nghĩa từ y ít uỷ uỷ Ya yêu anh tụt Ý trừ ý nghĩa yêu Ya uy y uy 😍 anh uuyyyyyyuyy từ khi yyyyyy6yyyyy út u gu yyyyyy6yyyyy ý nghĩa y tùy Ya ý ý ý 🐜 tỉ ý mà ý Uy Ý kiến y Tuy t k 😍 giựt ừ uỷ ý mà yyy6y út ý yd ý yd ý uỷ y út ý tốt trời yyyyyy6yyyyy qua tự giữ uy uầy uy yyy út út u uy ý Ya yêu 6yyuyyy út y tự út ý uy tụt yd uỷ yyy tuy yyyy út ý nghĩa y uy u ôtô y uỷ thác gì yyyyyy6yyyyy đi tùy y tu yyy từ đầu năm yd y tuột Ya giờ tùy uỷ ịt yyyy uy yuuyyyuyyyuyu ủa uy Ya uyyuyuyuyyyy ớt uầy uy ý Ya gì y yuuyyyuyyyuyu yd hết yyyyyyyuyu út uỷ gì từ ý nghĩa yuuyyyuyyyuyu Ý tui ý yd yyyyyy6yyyyy Trug yuyuuyyyuuuyy yyuy6yyyyyyy Tuy y tốt yyy to yyyy gửi ý Ya uỷ ý nghĩa tốt ý mà y út yêu uy ỷ yyyyyy6yyyyy ý nghĩa uy y tờ ỷ thuỷ ỷ yyyyuyuyy GIF ú yyuyyuyyyyyyyy 6yyyyyyyyuyyyy6 ý Ý y Tuy Ý ý ý 🐜 yyyyyy6yyyyy qua GIF ý nghĩa và yyyyyy6yyyyy gì ý 🐜 út yêu yyyyyy6yyyyy 😍 yyyyyy6yyyyy 😍 của 😍 yyyyyy6yyyyy ỷ yyyyyy6yyyyy y uy Ya giữ lại ➖ 😍 y tu ý y tổ ý yd ý y hết 💰 😍 ý nghĩa ý yyyyuuyyyyyyyyy yyyyyy6yyyyy qua yyy uy ỷ thiên đồ Ya út yêu Totti u to yuuy từ quay trở út y yuuyyyuyyyuyu yêu yêu yuuuyuuuu ôtô uuyu út y7uyuyuyu Thuột yêu yuuyyyuyyyuyu y yuuyyyuyyyuyu yyuyyuyyyyyyyy tít trí yuuyyuyyuu từ y7u yêu tao trút u uất yuuyuyyuyuuuyu trùi y út yyuyyuyyyyyyyy tui ít yêu từ trượt yêu ít y trùi yêu gì u trùi yuyuyuy trừ tao uuyyuuyyy yêu yuuyyyuyyyuyu yêu yêu yêu uy trùi uuyyuu yêu 777yuuyyyyuyy karaoke uyyu uy uuuyuuuyyu ít yyy66yy6yyyy từ yyuy khi

 2. Tuấn TV

  Tuấn TV

  7 giờ trước

  Vdudd bhfx

 3. Von Van

  Von Van

  2 ngày trước

  Vu

 4. Dũng nguyễn

  Dũng nguyễn

  2 ngày trước

  Hài chú hoài linh hay quá... Mong chú ra nhiều thể loại như thế này

 5. bibi TV

  bibi TV

  5 ngày trước

  Ụ cái😂

 6. Pham Hien

  Pham Hien

  6 ngày trước

  Chỉ vịt hương vchi h cũng ng hội linh h ước làm chỉ huy khăn gia cười nước mắt ứng là hai giọng ca vàng của Việt Nam

  • YunJaeSA ShipperBoo

   YunJaeSA ShipperBoo

   Ngày trước

   Nói gì vậy mẹ

 7. William S.Vincent

  William S.Vincent

  6 ngày trước

  Dở thì cùng dở cứ lôi Hà Thanh Xuân ra chế lấy chê để

 8. Tu Vo

  Tu Vo

  6 ngày trước

  Này tệ quá...

 9. I Don't Care

  I Don't Care

  6 ngày trước

  Có chú Hoài Linh là khoái zồi

 10. Khánh Đỗ

  Khánh Đỗ

  6 ngày trước

  Ai fan chú h linh ko😜😎🤗

  • Khánh Đỗ

   Khánh Đỗ

   6 ngày trước

   Do

 11. Vi Vi

  Vi Vi

  7 ngày trước

  Anh anh anh còn mạnh ôn anh ...ụ túi một cái

 12. Vi Vi

  Vi Vi

  7 ngày trước

  Thích cô hương quá đi Chú hoài linh vs cô hương thiệt đúng trời sinh một cặp diễn rất ăn ý

 13. Tungphong Vu

  Tungphong Vu

  7 ngày trước

  Không cười dc

 14. Khanh Hung Ly

  Khanh Hung Ly

  7 ngày trước

  Thuy Nga thấy trc được tương lai :))

 15. HoàngAnh uki

  HoàngAnh uki

  8 ngày trước

  Hay nhỉ

 16. PhươngNam TV

  PhươngNam TV

  8 ngày trước

  Bà yến.ba vàng.nhập 6 bảnh

 17. phat tien

  phat tien

  11 ngày trước

  Mon chu hoai linh di dien nhieu vau

 18. Vlog Hà My

  Vlog Hà My

  11 ngày trước

  Mọi ng ghé kênh mình view và sub like giúp mình với. Cảm ơn mọi người :)

 19. 양수빈

  양수빈

  12 ngày trước

  Cuoi mun dau bung

 20. nam hoàng

  nam hoàng

  12 ngày trước

  khách xem cố xem cố cười thể hiện mình là người sang người hưởng thụ.video này chán ngắt.

 21. 양수빈

  양수빈

  12 ngày trước

  Hà thanh xuân đẹp quá

  • Luan Dao

   Luan Dao

   12 ngày trước

   dep mo'i la`m Ga'i duoc chu' HTX la` ga'i bao chuyen nghiep. ban ko biet sao

 22. 양수빈

  양수빈

  12 ngày trước

  Miên~ có chú Hoài Linh là zui , Vua hài

 23. Nguyên Thảo

  Nguyên Thảo

  13 ngày trước

  😅🤣😄😁😆

 24. 家明

  家明

  13 ngày trước

  Hà Thanh Xuân đẹp quá ❤❤

  • Khánh Đỗ

   Khánh Đỗ

   6 ngày trước

   Ủa 🧐🤨🙃🤔 tiếng nhật🙀😼🖕🏼

 25. Dung Nguyen

  Dung Nguyen

  13 ngày trước

  Noi thật khong thích HTX diễn hai ti nao , nếu khong muốn noi la do et

 26. Thanh Thanh Nguyễn

  Thanh Thanh Nguyễn

  13 ngày trước

  Hài Hoài Linh vẫn là nhất Biết bao nhiêu lâu rồi vẫn thích xem Yêu chú Linh nhất luôn

 27. Tram anh Tran

  Tram anh Tran

  14 ngày trước

  Thang hoai linh sao may ko toi vien anh vủ

 28. Bruce Tran

  Bruce Tran

  14 ngày trước

  Kịch quá dở

 29. khoa lê

  khoa lê

  14 ngày trước

  Idol chú Hoài Linh từ hồi lớp 2 giờ 24 tuổi rồi vẩn thích Mong chú sức khoẻ tốt để diển cho tụi con xem

 30. Cuc Nguyen

  Cuc Nguyen

  15 ngày trước

  Chú Linh hay quá , con chúc chú luôn khoẻ mạnh để diễn thêm nhiều vở kịch cho khán giả xem

 31. Lâm Trần

  Lâm Trần

  17 ngày trước

  Tạm được, nhưng ko còn sắc nét như xưa

 32. Thành Đoàn

  Thành Đoàn

  18 ngày trước

  Hà Thanh Xuân diễn ko tự nhiên lắm

 33. Linh Nguyen

  Linh Nguyen

  19 ngày trước

  Yêu Hoài Linh Việt Hương nhất

 34. Hung Plus

  Hung Plus

  19 ngày trước

  Kịch hay quá..

 35. giải trí giới trẻ

  giải trí giới trẻ

  19 ngày trước

  ae ai sub chéo ko

 36. Lê Tường

  Lê Tường

  19 ngày trước

  Xem xog bật ngay "âm dương đôi đường "xem ngay 🤣🤣

 37. Hào Nguyễn

  Hào Nguyễn

  19 ngày trước

  Minh get nhat dang xem quan cao fb

 38. Lê ngoc Linh

  Lê ngoc Linh

  20 ngày trước

  Đà Nẵng xứng đáng là ông tổ bọn Sài Gòn..

 39. Mạnh Nguyễn

  Mạnh Nguyễn

  21 ngày trước

  HAY QUA

 40. T-L P

  T-L P

  21 ngày trước

  🌹🌹🌹 Kich Thuy-Nga Paris by night cang ngay cang vo duyen👎👎👎

 41. Lục Tỉnh

  Lục Tỉnh

  21 ngày trước

  Phần 1 mới hay. Phần 2 này hết hay.

 42. Trường Minh

  Trường Minh

  22 ngày trước

  Hoài Linh là số 1

 43. Tunez Music

  Tunez Music

  22 ngày trước

  Ma cà tưng là Ma cương thi hay sao vậy???

 44. emprlsla jalemsla

  emprlsla jalemsla

  24 ngày trước

  hay qua đi

 45. Truong Vu Ngoc

  Truong Vu Ngoc

  24 ngày trước

  Chu hoài linh. Con mong chú có thể vì một giới trẻ bây giờ đang bị những cái tế bào ung thư mang tên khá bảnh phá hoại. Con mong chú có thể lên tiếng để mọi người tránh xa nó ra. Con tin là chú làm dc vì cả nước yêu quý chú và ủng hộ chú.

 46. Đoi Trần

  Đoi Trần

  24 ngày trước

  Ptu

 47. kotetitime

  kotetitime

  24 ngày trước

  muốn mấy Ng sĩ hài này sống mãi😂😂

 48. HoangDuyKhanh Xam

  HoangDuyKhanh Xam

  25 ngày trước

  🤗🤗🤗🤩🤩😘😘🥰😘😍😍🤗🤗🤗🤩🤩😘🥰😍🤗🤗🤩🤩🥰🥰😍😍🤩

 49. Hổ Ngọc

  Hổ Ngọc

  25 ngày trước

  coi cười ỉa các bác ạ

 50. Phat NGUYEN VINH

  Phat NGUYEN VINH

  25 ngày trước

  pháp sư phiêu diêu thì quá đỉnh rồi, còn chú nhóc năm nào đóng chung nữa giờ chắc cũng lớn rồi

 51. Kira Zz

  Kira Zz

  25 ngày trước

  T muốn mấy Ng sĩ hài này sống mãi😂😂😂😂

 52. Xmask

  Xmask

  25 ngày trước

  Kkk

 53. Thiên Hữu

  Thiên Hữu

  26 ngày trước

  Có ai còn nhớ Pháp sư Trần Phiêu Diêu ngày xưa và tăng tăng tăng, tăng tắng tắng tằng tằng tằng của chú Hoài Linh không nhỉ ?

 54. Kênh Học sinh

  Kênh Học sinh

  26 ngày trước

  Phải chi có thêm màn khấn vái như hồi xưa là hay thêm

 55. thien tranminh

  thien tranminh

  26 ngày trước

  Đại đức gì đó... Chùa Ba Vàng nên xem qua vở này...

 56. Ppj PhamVu

  Ppj PhamVu

  27 ngày trước

  Da ghe tham va xem het video .Chuc ban suc khoe va thanh cong nha

 57. H A Pham

  H A Pham

  27 ngày trước

  Xem thu 1050508

 58. Lampard Công_Vlogs

  Lampard Công_Vlogs

  27 ngày trước

  anh 4 bay giờ không cỏn hit như xưa nữa ?

 59. Tran Thi Diem

  Tran Thi Diem

  27 ngày trước

  Cô Việt hương dạo này đẹp qúa ,chú hoài linh và cô Việt hương diễn hài rất có duyên con rất thích xem hài của cô chú,chúc cô chú nhiều niềm vui và mạnh khoẻ

 60. Giải Trí & cuộc sống

  Giải Trí & cuộc sống

  27 ngày trước

  Nhỏ kia diễn dở đúng luôn

 61. Linh Linh

  Linh Linh

  27 ngày trước

  Wanek Furniture Bình Dương tuyển dụng, các bạn xem qua nhé: ​@t​

 62. Hưng Xoăn VLogs

  Hưng Xoăn VLogs

  27 ngày trước

  Hay qá

 63. Ngocvan Tranle

  Ngocvan Tranle

  27 ngày trước

  Chửi cha không bằng pha tiếng....nhảm....nói nhiều sinh ra nói bậy...

  • Kimgiao Do

   Kimgiao Do

   25 ngày trước

   Pha tiếng nào ? Tiếng xứ mình hay quá , không phải tiếng Việt , , đặc biệt quá nên tự ái hả .? Tức cười....

  • Jaden Le

   Jaden Le

   25 ngày trước

   Bác cứ pha tiếng miền Nam, miền Tây thoải mái. Tụi tui chả nói tiếng nào đâu, không cảm thấy bị đụng chạm, tự ái gì hết. Thoải mái.

  • Cucvang and phuquy

   Cucvang and phuquy

   26 ngày trước

   Xcoi k coi thi thoi sao noi z co ho

 64. Chucly tran

  Chucly tran

  28 ngày trước

  5:37-->5:40 tua đi tua lại cười muốn xĩu kkkk. Hay quá, hay quá!!! Yêu cô chú!!!

 65. Quyên Phạm

  Quyên Phạm

  28 ngày trước

  Cô Việt Hương trong vở này nhìn đẹp quá, từ tóc đến make up đến trang phục

 66. Duy Nguyen LiveStream

  Duy Nguyen LiveStream

  28 ngày trước

  Đúng 2 vở hài kinh điển làm nên tên tuổi chú Hoài Linh là Gia Cát lạng và Trần Phiêu Diêu giờ cũng đều có phần 2 tái xuất giang hồ rồi :))

 67. HAI LUU

  HAI LUU

  28 ngày trước

  Ha Thanh Xuân , khi kịch ban cua em vui thi em se dong vui , khi kịch ban em buồn thi em dong buồn , nhung trong vui co buồn , trong buồn co vui , em hiệu anh noi , gọi la tuy co ung biến khi em dang diễn kịch . Em rất thích họp dong film va diễn kịch . Em co tuong lai rất nhiều . Ca nhạc , Dong film va diễn kịch .

 68. Phim Hongkong Trọn Bộ

  Phim Hongkong Trọn Bộ

  28 ngày trước

  Chéo sud uy tín nha. Đăng kí kênh e 15p sau e đăng kí lại

 69. minh tran

  minh tran

  28 ngày trước

  hà thanh xuân hay vào vai tửng tửng nhỉ , mà đúng là chị này hợp với vai này thật

 70. KD Channel

  KD Channel

  28 ngày trước

  *Ai còn nhớ Pháp sư trần phiêu diêu phần 1 không like nào*

 71. thanh le quoc

  thanh le quoc

  29 ngày trước

  Phai cong nhan ha thanh xua giong co thanh nga qua. Chuc em luon thanh cong tren duong nghe thuat , yeu doi, yeu nguoi, yeu nhung manh doi kem may man nha em

 72. Phuong Ngoc Trinh

  Phuong Ngoc Trinh

  29 ngày trước

  3:15 cái tay chú hoài linh hay quá. Cảm giác con chỏ nhảy xuôngd

 73. Lịnh Chí

  Lịnh Chí

  29 ngày trước

  Hay q mà ít ai coi Ai xem like dùm em nha.💖 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

 74. Hoàng Sơn

  Hoàng Sơn

  29 ngày trước

  I LOVE HÀ Thanh Xuân

 75. Yes Hugg

  Yes Hugg

  29 ngày trước

  Hài này vui nè 😂😂 Chú Hoài Linh và Việt Hương xuất sắc 😂😂🤣🤣🤣

 76. sohy chav

  sohy chav

  29 ngày trước

  ហវ

 77. Trinh Tran

  Trinh Tran

  29 ngày trước

  vợ chồng sáu bảnh đáng yêu ghê!!

 78. Linlin Pham

  Linlin Pham

  29 ngày trước

  Thich dien vien, nhung kich khong vui gi het😌

 79. hai pham

  hai pham

  29 ngày trước

  Trong 1 vở hài mà có nhìu điều phê phán... thâm thúy... cái hay ko phải là cười cái hay là chỉ trích biết bao nhiu cái đang xảy ra trong xã hội hiệnnay

 80. Trường Luật

  Trường Luật

  29 ngày trước

  Hay qua

 81. Nguyễn Hoài - ĐKG

  Nguyễn Hoài - ĐKG

  29 ngày trước

  Vở này rất hay và ý nghĩa luôn! Khớp với sự kiện xã hội ở VN vừa rồi!

 82. S2oul Shadow

  S2oul Shadow

  29 ngày trước

  Chú Hoài Linh số 1

 83. Thanh Thai Tran

  Thanh Thai Tran

  29 ngày trước

  Tập ko kỹ nên lộng cộng, diễn nghiệp dư ở vn riết lục nghề

 84. Lão Công

  Lão Công

  Tháng trước

  Hình như giọng chú linh cũng đỡ hơn trc rồi, con chúc mừng chú ạ 😄

 85. tien nguyen

  tien nguyen

  Tháng trước

  Mong Thúy Nga mời cô Kiều Oanh về đóng hài đi

 86. AKTF yin

  AKTF yin

  Tháng trước

  Hài đợt này t thích quá. Vừa phải lắm. Không lố lăng , nhẹ nhàng. Giọng Chú Linh bây giờ tốt lại rồi. Yêu hai cô chú. Nội dung tuy là tiếp tục vở trước nhưng không hề cũ, không hề nhàm chán.

 87. Mr. Ivan

  Mr. Ivan

  Tháng trước

  Hài toàn bodyshaming 1 2 câu còn vui, nhắc đi nhắc lại thấy vô duyên kiểu gì á The end of Thuy Nga PBN Không bao giờ xem lại nữa

 88. Huỳnh Như Nguyễn

  Huỳnh Như Nguyễn

  Tháng trước

  Thich chu hoai linh va viet huong ghe

 89. Liss Pham

  Liss Pham

  Tháng trước

  Hà Thanh Xuan dong kich hay hon Huong Thuy, nen phat trien talent nay cua Hà Thanh Xuân

  • loly tran

   loly tran

   Tháng trước

   Liss Pham HTX mà nói đóng kịch hay hơn Huong Thủy , nói nghe muốn ói, Sao không nói đóng hay hơn Việt thương luôn đi,Xàm

 90. Liss Pham

  Liss Pham

  Tháng trước

  Cam on Thuy Nga da post

 91. All Asian Star

  All Asian Star

  Tháng trước

  hahahaha

 92. Nghệ Sĩ Phượng Mai Fans

  Nghệ Sĩ Phượng Mai Fans

  Tháng trước

  Quá hay.Danh hài Hoài Linh và Việt Hương hài thì khỏi bàn,chỉ có cười🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

 93. TÙNG PHẠM

  TÙNG PHẠM

  Tháng trước

  😙😍😚🌼🌹🌸

 94. Qúy Nguyễn

  Qúy Nguyễn

  Tháng trước

  Nghệ si Hoài Linh là sổ 1,rất hâm mộ anh Hoài Linh,

 95. Lương Bằng

  Lương Bằng

  Tháng trước

  2019 rồi mà còn mê tín. Hài này có ý nghĩa quá... Phê phán các hiện trạng xã hội hiện nay.

 96. V.i.p and Blink

  V.i.p and Blink

  Tháng trước

  Nhớ ngày xưa pháp sư phiêu diêu

 97. quỳnh Quỳnh

  quỳnh Quỳnh

  Tháng trước

  Hay quá trời

 98. Trịnh Tiến

  Trịnh Tiến

  Tháng trước

  Hài hoài linh nhiều câu chửi rất dân dã. Mà vui

 99. John Smith

  John Smith

  Tháng trước

  Dung tu do, thieu van hoa

 100. Quốc Huy Vũ

  Quốc Huy Vũ

  Tháng trước

  Ôi Hà Thanh Xuân 😍😍

Tiếp theo