Phúc XO khai nhận chơi vàng giả, xe biển giả | VTC Now

VTC Now | Tại cơ quan Công an, Phúc XO khai nhận chơi vàng giả, xe cũng đeo biển giả nhằm đánh bóng tên tuổi, phục vụ kinh doanh tại quán karaoke XO Pharaon.

NHẬN XÉT

    Tiếp theo